Közúti veszélyes áru szállítás (ADR) 

A katasztrófavédelmi szervek veszélyes áru szállítás ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatai

 • 1/2002. (I.11.) Korm. rendelet - veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése
 • az OKF és területi szervei részére az ADR hatálya alá tartozó valamennyi veszélyes áru szállításának ellenőrzésére, valamint       a szállítás megfelelő előkészítése érdekében a telephelyen        belüli kontroljára is (közreműködőként) hatáskört biztosított    2002. évtől
Jogszabályok:
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)·        a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.)
 • a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
 • a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I.11.) Korm. rendelet
 • a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet
 • (felváltotta a 156/2009.(VII.29.) Korm. r.)
 • a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet20/1979. (IX.18.) KPM. rendelet: ADR „A” és „B” mellékletek

Közúti ellenőrzés: Közúti ellenőrzési séma

 


Telephelyi ellenőrzés

 

Főbb területek:
 • közbiztonsági terv
 • minden ellenőrzött járműre: külön ellenőrzési jegyzék
 • biztonsági tanácsadó (nem minden esetben kell):
- megléte
- szerződés/annak érvényessége

 

                    - végzettség

 

 

 • oktatás, képzés:

 

- általános
- munkakörre szakosított
- biztonsági
Résztvevők feladatainak ellenőrzése:
 • csak olyan küldemény adható át szállításra, amely megfelel az ADR előírásainak
 • veszélyesek áruk besorolása
 • feladó felelőssége, hogy a szállító rendelkezzen minden szükséges információval, fuvarokmányokkal és kísérőokmányokkal
 • ezekkel a feladó rendelkezik-e, illetve azokat milyen módon bocsátja szállító rendelkezésére
 • a csomagolóanyagok és csomagolóeszközök megfelelősége, műbizonylatok és a csomagolóanyagon lévő jelzések
 • a csomagolási és az egybecsomagolási feltételek
 • a szállító jármű, a rakomány műszaki állapota (ha van a telephelyen)
 • a tartány és szerelvényeinek karbantartása
 • a feladás módjára és a szállítási korlátozásokra vonatkozó előírások
 • együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áruk egymáshoz és egyéb körülményekhez viszonyított tárolásának módja
 • elkülönítésre vonatkozó előírások
 • szállításra, rakodásra váró veszélyes áruk jelölése, feliratozottsága, bárcázása, okmányolása
 • rakodásra, tárolásra és árukezelésre vonatkozó különleges előírások
 • egyéni védőfelszerelések, mentesítő eszközök
 • a szállításra használt tartályok és tartányok tisztításának módja, az arról készült bizonylatok ellenőrzése
 • éves jelentések, baleseti jelentések megléte

Telephely ellenőrzési séma